Blazar OJ287 observations made in Taurus Hill Observatory.

Posted by & filed under , .

Blazar OJ287 is one of the most important observational objects for Tuorla Observatory. Taurus Hill Observatory research team has made brightness observations about the OJ287 once a week from December 2006 to mid of May 2007 (total 21 times). OJ287 is an Active Galactic Nuclei (AGN) that is located about 4,3 billion light years from Earth. There has been a variation in the brightness of the OJ287 in 12 years cycle. In THO observations, the R-filter was used and during the observation period the brightness of the blazar OJ287 varied between 14,1 and 15,7 magnitudes. Below is one of the pictures from the observation period.

All observations in Tuorla Observatory pages: http://users.utu.fi/~kani/ojpol/

 

 


 

Blasaari OJ287 on Turun yliopiston Tuorlan observatorion yksi tärkeä havaintokohde. Härkämäen observatoriolla on tehty blasaarin OJ287 kirkkausmittauksia joulukuusta 2006 alkaen keskimäärin noin kerran viikossa aina toukokuun 2007 puoliväliin asti. OJ287 on n. 4,3 mrd valovuoden päässä sijaitseva aktiivinen galaksin ydin. Kohde on toisiaan kiertävä jättiläismäinen musta-aukkopari, jonka komponentit ovat 109 ja 106 Auringon massan luokkaa. Kohteen kirkkauden vaihtelussa on havaittu n. 12 vuoden jakso. Kirkkauden vaihtelun muutokset johtunevat siitä, että elliptisellä radalla kiertävä pienempi musta aukko kulkee radallaan säännöllisin väliajoin isomman mustan-aukon kertymäkiekon läpi. Härkämäen observatoriolla fotometrisen R-suotimen läpi otetuista CCD-kuvista mitattujen kirkkauksien perusteella blasaarin kirkkaus on vaihdellut puolen vuoden mittausjakson aikana 14,1…15,7 magnitudin välillä. Yllä on yksi kuva havaintojaksolta.